Olgas Mh    03 04 27

   Mentalbeskrivare: Inge Jönsson

1.a Kontakt - Hälsning 4 Tar kontakt själv el. när fö. tar kontakt. Balanserad.
1.b Kontakt - Samarbete 4 Följer med villigt. Engagerar sig.
1.c Kontakt - Hantering 4 Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.
2.a Lek 1 - Leklust 4 Leker aktivt, startar snabbt.
2.b Lek 1 - Gripande 5 Griper direkt, hugger föremålet.
2.c Lek 1 - Dragkamp 3 Biter - drar emot, släpper, tar om.
3.a Jakt - Förföljande 3 Startar el. springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.
  andra 4 Startar med hög fart, målinriktad, bromsar in vid bytet.  
3.b Jakt - Gripande 3 Griper tveksamt el. med tidsfördröjning.
  andra 4 Griper direkt, släpper.
4 Aktivitet 3 Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.
5.a Avst.lek - Intresse 2 Kontroll. Avbrott förekommer.
5.b Avst.lek - Hot/agg 1 Inga skall eller morrningar.
5.c Avst.lek - Nyfikenhet 5 Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
5.d Avst.lek - Leklust 4 Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot.
5.e Avst.lek - Samarbete 2 Blir aktiv men avbryter.
6.a Överraskn. - Rädsla 5 Flyr mer än 5 meter.
6.b Överraskn. - Hot/agg 1 Visar inga hotbeteenden.
6.c Överraskn. - Nyfikenhet 5 Går fram till overallen utan hjälp.
6.d Överraskn. - Kv.st. rädsla 1 Ingen tempoförändring el. undanmanöver.
6.e Överraskn. - Kv.st. intr. 1 Inget intresse för overallen.
7.a Ljudkänsl. - Rädsla 1 Stannar, kort stopp.
7.b Ljudkänsl. - Nyfikenhet 5 Går fram till skramlet utan hjälp.
7.c Ljudkänsl. - Kv.st. rädsla 1 Ingen tempoförändring el. undanmanöver.
7.d Ljudkänsl. - Kv.st. intr. 1 Inget intresse för ljudkällan.
8.a Spöken - Hot/agg 3 Visar flera hotbeteenden under längre tid.
8.b Spöken - Kontroll 4 Kontrollerar/handlar mot spökena. Korta avbrott.
8.c Spöken - Rädsla 3 Uppeh. sig i huv.sak framför eller bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart & kontroll.
8.d Spöken - Nyfikenhet 5 Går fram till spöket utan hjälp.
8.e Spöken - Kontakt 4 Tar kontakt själv. Balanserad.
9.a Lek 2 - Leklust 4 Leker aktivt, startar snabbt.
9.b Lek 2 - Gripande 4 Griper direkt med hela munnen.
10 Skott 1 Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.