"KIWI"


KORAD SPHII Lintrollets Kiara           (SE57865/2015)


HD:A ED: 0
Utställning: Ck/Cert i bruksklass
Bruks: Gk Högre klass spår
Lydnad: Uppflyttad startklass
Godkänd Mentaltest (410 p) och godkänd Exteriör -KORAD

Gk MT2017 (146 p)
Ögon: ua


Mor till G-kullen

"GRETA"


Terahof Grace Kelly


HD A     Ed ua


Bruks: Appellklass spår -uppflyttad till lägre